Zwrot towaru

  • Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklep Internetowy E-SAS ul. Sidorska 102 21-500 Biała Podlaska wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
  • Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.
  • Zgłaszany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
  • W powyższym zgłoszeniu należy określić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać - gwarancja lub niezgodność towaru z umową.
  • W przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji, wymagane jest dołączenie kserokopii faktury lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeśli produkt taką posiada) oraz szczegółowego opisu usterki, wraz z informacją o okolicznościach jej występowania.

Formularze do pobrania

Dokonaj zwrotu online

NAJPOPULARNIEJSZE MARKI